Charakteristika lesní správy

Lesní správa Přeštice vznikla transformací z původního lesního závodu Přeštice  k 1.9.1992 a měla 8 revírů. Během následujících let prodělala několik změn a to z důvodu postupného navracení majetku původním vlastníkům a organizačních změn. K 1.1.1997 došlo k oddělení 2 revírů v okolí Chudenic a jejich převodu na tehdejší LS Nýrsko, zároveň došlo ke spojení se zrušenou LS Plzeň se 6 revíry. Zaniklá LS Plzeň před tím v roce 1993 přebrala zbytkový majetek ze zaniklého přímo řízeného lesního závodu Zbiroh. K 1.1.2005 došlo k další změně. Přibyly 4 revíry ze zaniklé LS Spálené Poříčí zároveň byl oddělen 1 revír na levém břehu Berounky, který byl převeden na LS Stříbro. Tento revír byl k 1.1.2020 z větší části vrácen zpět na LS Přeštice. Po zrušení KŘ Plzeň k 31.12.2020 je LS Přeštice začleněna do organizační struktury nově vzniklého Oblastního ředitelství západní Čechy.

Lesní správa Přeštice obhospodařuje celkem 15 231 ha lesa na území okresů Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Klatovy, Rokycany, Domažlice. Dále zajišťuje funkci odborného lesního hospodáře na ploše 3 522 ha lesů, které jsou v majetku více než 3 400 drobných soukromých vlastníků lesů. Dohled státní správy lesů zajišťuje celkem 11 obcí s rozšířenou působností: Klatovy, Přeštice, Blovice, Nepomuk, Domažlice, Horšovský Týn, Stod, Nýřany, Plzeň, Rokycany a Hořovice.

Území LS Přeštice zasahuje do 3 přírodních lesních oblastí:
  • č. 6 Západočeská pahorkatina
  • č. 7 Brdská vrchovina
  • č. 8 Křivoklátsko a Český kras
LS Přeštice má aktuálně 4 LHC se stejnojmennými SÚJ:
  • LHC Přeštice – 5 revírů – Hluboká, Luh, Roupov, Běleč a Vytůň
  • LHC Dobřany – 3 revíry – Merklín, Vysoká a Zbiroh
  • LHC Plzeň – 2 revíry – Plzeň a Vysoká
  • LHC Spálené Poříčí – 2 revíry – Kamýky a Spálené Poříčí

Dále je zde 1 revír OSL na území LHC Přeštice a LHC Spálené Poříčí a 2 revíry s kombinovanou správou – Zbiroh a Plzeň.Nadmořská výška LS je v rozmezí od 260 m.n.m. (Údolí Berounky u Zvíkovce v revíru Zbiroh) po 801 m.n.m. (Vrch Nad Maráskem v revíru Spálené Poříčí v Brdech).

Zastoupení dřevin:

Dřevina Plocha v ha
Smrk 45,9
Borovice 25,3
Dub 8,8
Modřín 4,6
Buk 3,4
Bříza 2,1
Olše 1,2
Jedle 1,8
Dub zimní 1,4
Lípa 1,4
Ostatní dřeviny 4,1
  100 %