Charakteristika lesní správy

Lesní správa Přeštice vznikla transformací z původního lesního závodu Přeštice  k 1.9.1992 a měla 8 revírů. Během následujících let prodělala několik změn, a to z důvodu postupného navracení majetku původním vlastníkům a organizačních změn. K 1.1.1997 došlo k oddělení 2 revírů v okolí Chudenic a jejich převodu na tehdejší LS Nýrsko, zároveň došlo ke spojení se zrušenou LS Plzeň se 6 revíry. Zaniklá LS Plzeň před tím v roce 1993 přebrala zbytkový majetek ze zaniklého přímo řízeného lesního závodu Zbiroh. K 1.1.2005 došlo k další změně. Přibyly 4 revíry ze zaniklé LS Spálené Poříčí, zároveň byl oddělen 1 revír na levém břehu Berounky, který byl převeden na LS Stříbro. Tento revír byl k 1.1.2020 z větší části vrácen zpět na LS Přeštice. Po zrušení KŘ Plzeň k 31.12.2020 je LS Přeštice začleněna do organizační struktury nově vzniklého Oblastního ředitelství západní Čechy.

Lesní správa Přeštice obhospodařuje celkem 15 229 ha státního lesa na území okresů Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Klatovy, Rokycany, Domažlice, Tachov. Dále zajišťuje funkci odborného lesního hospodáře na ploše 3240 ha lesů, které jsou v majetku více než 3400 drobných soukromých vlastníků. 

Dohled státní správy lesů zajišťuje celkem 11 obcí s rozšířenou působností: Klatovy, Přeštice, Blovice, Nepomuk, Domažlice, Horšovský Týn, Stod, Stříbro, Nýřany, Plzeň, Rokycany a Hořovice.

Území LS Přeštice zasahuje do 3 přírodních lesních oblastí:

  • č. 6 Západočeská pahorkatina
  • č. 7 Brdská vrchovina
  • č. 8 Křivoklátsko a Český kras

LS Přeštice má aktuálně 2 LHC:

  • LHC Přeštice – 8 revírů – Hluboká, Luh, Roupov, Běleč, Vytůň, Merklín, Vysoká a Zbiroh
  • LHC Spálené Poříčí – 2 revíry – Kamýky a Spálené Poříčí

Dále je zde 1 revír OSL, který zahrnuje výkon odborné správy lesů na území LHC Přeštice a LHC Spálené Poříčí a 2 revíry s kombinovanou správou – Zbiroh a Plzeň. Nadmořská výška LS je v rozmezí od 260 m.n.m. (Údolí Berounky u Zvíkovce v revíru Zbiroh) po 801 m.n.m. (Vrch Nad Maráskem v revíru Spálené Poříčí v Brdech).

Zastoupení dřevin:

Rozdělení LS dle revírů:

LHC Přeštice
číslo  název  revírník výměra státního lesa – PUPFL výměra odborné správy
1 Hluboká Václav Davídek 1 364 ha  
2 Luh Ing. Jiří Holý 1 610 ha  
3 Roupov Ing. Ivana Konůpková 1 392 ha  
4 Běleč Ing. Jan Valečka 1 368 ha  
5 Vytůň Miroslav Kudrna 1 560 ha  
6 Merklín Václav Cimický 1 311 ha  
7 Vysoká Jiří Larva 1 576 ha  
8 Zbiroh Vladimír Černý    754 ha 983 ha
20 Plzeň Ing. Jiří Vokráčka 1 425 ha 179 ha
CELKEM     12 360 ha  
LHC Spálené Poříčí
číslo  název  revírník výměra státního lesa – PUPFL výměra odborné správy
21 Kamýky Jaromír Doričák 1 551 ha  
22 Spálené Poříčí Ing. Pavel Šefl 1 318 ha  
CELKEM     2 869 ha  
Odborná správa lesů
číslo  název  revírník výměra státního lesa – PUPFL výměra odborné správy
11 OSL Přeštice Tomáš Žák   2 078 ha

Celková výměra LS Přeštice
  výměra státního lesa – PUPFL výměra odborné správy
CELKEM 15 229 ha 3 240 ha