Charakteristika lesní správy

 

Lesní správa Přeštice vznikla transformací z původního lesního závodu Přeštice k 1.9.1992 a měla 8 revírů. Během následujících let prodělala několik změn a to z důvodu postupného navracení majetku původním vlastníkům. K 1.1.1997 došlo k oddělení 2 revírů v okolí Chudenic a jejich převodu na tehdejší LS Nýrsko, zároveň došlo ke spojení se zrušenou LS Plzeň se 6 revíry. Zaniklá LS Plzeň před tím v roce 1993 přebrala zbytkový majetek ze zaniklého přímo řízeného lesního závodu Zbiroh. K 1.1.2005 došlo k další změně. Byl oddělen 1 revír na levém břehu Berounky, který byl převeden na LS Stříbro a přibyly 4 revíry ze zaniklé LS Spálené Poříčí.

Lesní správa Přeštice obhospodařuje celkem 18 076 ha lesa na území okresů Plzeň-jih, Plzeň-město, Plzeň-sever, Klatovy, Rokycany, Domažlice. Dále zajišťuje funkci odborného lesního hospodáře na ploše 2 891 ha lesů, které jsou v majetku celkem 3 477 drobných soukromých vlastníků lesa.

Dohled státní správy lesů zajišťuje celkem 11 obcí s rozšířenou působností: Klatovy, Přeštice, Blovice, Nepomuk, Domažlice, Horšovský Týn, Stod, Nýřany, Plzeň, Rokycany a Hořovice.

Území LS Přeštice zasahuje do 3 přírodních lesních oblastí:
  • č. 6 Západočeská pahorkatina
  • č. 7 Brdská vrchovina
  • č. 8 Křivoklátsko a Český kras
LS Přeštice má aktuálně 3 LHC se stejnojmennými SÚJ:
  • LHC Přeštice – 5 revírů – Hluboká, Luh, Roupov, Běleč a Vytůň
  • LHC Dobřany – 3 revíry – Merklín, Vysoká a Zbiroh
  • LHC Spálené Poříčí – 4 revíry – Kamýky, Spálené Poříčí, Chynín a Obora

Déle je zde 1 revír OSL na území LHC Přeštice a LHC Spálené Poříčí a revír Zbiroh je kombinovaný s OLH na LHC Dobřany a státní lesem (cca 800 ha) roztroušeným na katastrální rozloze bývalého LZ. Nadmořská výška LS je v rozmezí od 260 m.n.m. (Údolí Berounky u Zvíkovce v revíru Zbiroh) po 801 m.n.m. (Vrch Nad Maráskem v revíru Chynín v Brdech).

Zastoupení dřevin:

Dřevina Plocha v ha
Smrk 58,5
Borovice 17,8
Dub 7,3
Modřín 3,9
Buk 3,2
Bříza 1,8
Olše 1,5
Jedle 1,4
Ostatní dřeviny 4,6
  100 %